Účetní společnost s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v účetní, daňové a mzdové problematice s proklientským přístupem.

Více...

Orientační ceník


Ceny za naše služby jsou pro každého klienta připravovány individuálně, jelikož lze jen těžko paušalizovat náročnost a množství poskytovaných služeb. Zde je uvedený základní orientační ceník. Například minimální paušál pro právnickou osobu (s.r.o., v.o.s. a pod.) je 1000,- za měsíc, tento paušál obsahuje 20 zaúčtovaných dokladů.

Vedení účetnictví

cena za zaúčtovaný doklad : 35 Kč (plátce DPH)

cena za zaúčtovaný doklad : 30 Kč (neplátce DPH)

Zahrnuje

 • sestavení účtového rozvrhu
 • zaúčtování faktur přijatých a vydaných
 • zaúčtování bankovních výpisů *
 • zaúčtování souhrnných pokladních dokladů
 • zaúčtování pohybu skladu, mezd, zápočtů, dobropisů, interních dokladů a dalších..
 • sestavení a odeslání přiznání k DPH
 • evidence majetku
 • základní účetní a daňové poradenství
 • založení a příprava archivace dokladů
 • zpracování účetní závěrky
 • přiznání k dani z příjmu právnických či fyzických osob vč. přehledů pro ZP, SSZ
 • přílohy ve formě rozvahy, výkazu zisků a ztrát
 • komunikace a zastupování na příslušných úřadech

Zpracování mezd

cena za zaměstnance : 220 Kč (1-5 zaměstnanců)

cena za zaměstnance : 190 Kč (5-10 zaměstnanců)

cena za zaměstnance : 160 Kč (11 a více zaměstnanců)

Zahrnuje 

 • výpočet a zpracování měsíčních mezd vč. srážek, náhrad, dovolených a pod.
 • zúčtování mezd
 • výplatní listiny, pásky
 • platební příkazy k úhradě
 • mzdové listy a evidenční listy důchodového pojištění
 • pracovní smlouvy, dohody DPP, DPČ
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • přehledy pro instituce SSZ a ZP
 • přihlášení a výpočet Zákonného pojištění zaměstnavatele
 • komunikace a zastupování na příslušných úřadech
 • archivace mzdové agendy